مناقصه انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی اندیمشک ۳

اطلاعات فراخوان

عنوان
توضیحات
تیترمناقصه انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی اندیمشک ۳
عنوان آگهی
نام هلدینگشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور - هلدینگ انرژی
نام شرکتشرکت نیرو تراز پی ریز
نوع فراخوانفراخوان عمومی
روزنامه و شماره صفحه درج آگهیروزنامه همشهری
تاریخ درج آگهی۱۸ بهمن ۱۳۹۹
لینک آگهیآگهی فراخوان انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و نظارت کارگاهی
اسناداسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت عالیه و نظارت کارگاهی