مناقصه انتخاب مشاور خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی اندیمشک ۳

اطلاعات فراخوان

عنوان
توضیحات
تیترمناقصه انتخاب مشاور خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی اندیمشک ۳
عنوان آگهی
نام هلدینگشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور - هلدینگ انرژی
نام شرکتشرکت نیرو تراز پی ریز
نوع فراخوانمناقصه محدود
روزنامه و شماره صفحه درج آگهی
تاریخ درج آگهی
لینک آگهی
اسناداسناد انتخاب مشاور خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی