فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ۳ بصورت کلید در دست (EPC)​

اطلاعات فراخوان

عنوان
توضیحات
تیترفراخوان ارزیابی کیفی احداث پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ۳ بصورت کلید در دست (EPC)
عنوان آگهیآگهی اول: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی متقاضیان احداث پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه اندیمشک ۳ بصورت EPC (نوبت اول)
آگهی دوم: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی متقاضیان احداث پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه اندیمشک ۳ بصورت EPC (نوبت دوم)
نام هلدینگشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور - هلدینگ انرژِی
نام شرکتشرکت نیرو تراز پی ریز
نوع فراخوانفراخوان عمومی
روزنامه و شماره صفحه درج آگهیآگهی اول: روزنامه ابرار شماره ۹۲۲۴ صفحه ۶
آگهی دوم: روزنامه ابرار شماره ۹۲۳۰ صفحه ۷
تاریخ درج آگهیآگهی اول: شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰
آگهی دوم: شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
لینک آگهیآگهی احداث پست نوبت اول
آگهی احداث پست نوبت دوم
اسناداسناد فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست