درباره ما

درباره ماپروژهتاریخچه بیشتر بدانید

درباره ما

شرکت نیرو تراز پی ریز در راستای تحقق سیاستهای اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه های توسعه ای دولت جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۹۰ با هدف احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰مگاواتی اندیمشک تاسیس و پس از تملک زمین و اخذ مجوزهای مربوطه و انعقاد قرارداد فروش برق با شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، قرارداد احداث نیروگاه را در آذر ماه ۹۹باشرکت مپنا منعقد نموده است.

پروژه نیروگاه اندیمشک

بی شک صنعت برق به عنوان یکی از ارکان مهم توسعۀ پایدار در کشور، نیازمند سرمایه گذاری و بهبود زیرساختهای این حوزه می باشد. در این راستا، پروژۀ احداث و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ۳ به ظرفیت نامی ۵۴۶ مگاوات توسط شرکت نیرو تراز پی ریز در مرحلۀ اجرا می باشد. 

این پروژۀ ملی، واقع در کیلومتر ۹ جادۀ کرخه شامل یک بلوک سیکل ترکیبی، پست برق بلافصل و خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت می باشد. واحدهای گازی از نسل ارتقاء یافتۀ MGT70-3 به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات، و واحد بخار نیز به ظرفیت ۱۸۹ مگاوات با سیستم خنک کن ACC طراحی و در حال ساخت می باشد. قرارداد احداث نیروگاه به صورت EPCF و در آذرماه ۱۳۹۹ منعقد گردیده و در حال حاضر عملیات تسطیح و تراز بندی سایت به پایان رسیده است.

نهادها و سازمان ها