بازدید از کارخانجات مپنا

بازدید از کارخانجات مپنا

بازدید از از گروه کارخانجات مپنا با حضور مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و جمعی از معاونین و مدیران آن شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ صورت گرفت. لازم به ذکر است مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بر تسریع در فرآیند تولید تجهیزات مورد نیاز پروژه اندیمشک تأکید کردند.