آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک

احداث نیروگاه اندیمشک
احداث نیروگاه اندیمشک
احداث نیروگاه اندیمشک
احداث نیروگاه اندیمشک
احداث نیروگاه اندیمشک
آغاز عملیات اجرایی
آغاز عملیات اجرایی
احداث نیروگاه اندیمشک

آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک

پروژه با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، جمعی از مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران و مقامات استان خوزستان در محل سایت احداث نیروگاه بصورت رسمی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ آغاز گردید.