آئین امضاء قرارداد EPCF

آئین امضاء قرارداد EPCF

این جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ در سالن تلاش با حضور وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره گروه مپنا و اصحاب رسانه برگزار گردید. مطابق دستور وزیر محترم، جناب آقای دکتر شریعتمداری، شرایط شروع قرارداد می بایست در اسرع وقت محقق شود.