درباره ما

شرکت نیرو تراز پی ریز از سال ۱۳۹۰ با هدف احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی اندیمشک تاسیس و قرارداد احداث نیروگاه را در آذر ماه ۱۳۹۹ باشرکت مپنا منعقد نموده است.

در این راستا، پروژۀ احداث و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ۳ به ظرفیت نامی ۵۴۶ مگاوات توسط شرکت نیرو تراز پی ریز در مرحلۀ اجرا می باشد.

احداث نیروگاه اندیمشک
امضای قرارداد نیروگاه اندیمشک
امضای قرارداد پروژه اندیمشک
پخش ویدیو

پروژه احداث نیروگاه اندیمشک

شرکت نیرو تراز پی ریز در راستای تحقق سیاستهای اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه های توسعه ای دولت جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۹۰ با هدف احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰مگاواتی اندیمشک تاسیس و پس از تملک زمین و اخذ مجوزهای مربوطه و انعقاد قرارداد فروش برق با شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، قرارداد احداث نیروگاه را در آذر ماه ۹۹باشرکت مپنا منعقد نموده است.

اطلاع از مناقصه ها و مزایده ها